Dret Civil

Assessorem les persones físiques i entitats en procediments de dret privat que tinguin a veure amb separacions, divorcis i altres accions derivades de les relacions paterno filials; successions, assessorament i gestió d’herències i procediments judicials relatius a drets successoris.

A JNR Advocats Economistes assessorem als nostres clients en la confecció de tot tipus de contractes i en la reclamació per accidents de trànsit, deutes, embargaments o obligacions.

Comptem amb professionals que vetllen i assessoren amb professionalitat en tota classe de processos vinculats a matèries civils.

Defensen els interessos dels nostres clients dirigint-nos a totes les instàncies i institucions que calgui. Des de qualsevol tema o conflicte vinculat amb el dret matrimonial (separacions, divorcis) fins a les qüestions que s’emmarquen en qualsevol àrea del dret hereditari (transmissions, donacions, herències…), JNR Advocats Economistes defensarà els seus interessos donant la resposta legal òptima per vehicular la millor opció en la resolució del conflicte.

Més serveis relacionats
Consulta’ns