Mercantil

Serveis d’assessorament legal en la gestió de la seva empresa, negoci o transacció mercantil: contractes, informes, assessorament preventiu, operacions societàries, fusions, adquisicions, procediments arbitrals, dissolucions de societats, impagats o situacions concursals.
Més informació »
Mercantil

Dret Civil

Assessorem les persones físiques i entitats en procediments de dret privat que tinguin a veure amb separacions, divorcis i altres accions derivades de les relacions paterno filials; successions, assessorament i gestió d’herències i procediments judicials relatius a drets successoris.
Més informació »
Dret Civil

Dret Laboral

Som especialistes en la organització judicial i en l’assessorament integral i defensa judicial en qüestions laborals i de la Seguretat Social. JNR Advocats Economistes aporta coneixements exhaustius en les relacions laborals a l'empresa.
Més informació »
Dret Laboral