Share on FacebookShare on LinkedInShare on TwitterShare via email

Línia d’ajuts per a emprenedors, autònoms i petites i mitjanes empreses

El Departament d’Empresa i Ocupació impulsa a través de l’ICF una línia de finançament de 20 milions per a emprenedors, autònoms i comerços amb l’objectiu de reactivar l’economia i facilitar l’accés al crèdit al teixit empresarial català (Ordre EMO/156/2013 de 4 de juliol, convocatòria i bases reguladores publicades al DOGC del dia 11 de juliol)

La línia està dotada amb 20 milions d’euros destinats a finançar projectes d’inversió i/o circulant per a autònoms, micro empreses (empreses de fins a 2 milions d’euros de facturació i un màxim de 9 empleats), i pimes, en aquest cas del sector comerç.

Les empreses han de tenir la seu social o activitat a Catalunya i el termini per a la presentació de les sol·licituds, va començar el passat dia 12 de juliol i restarà obert fins el dia 31 de desembre de 2013 o fins l’exhauriment del pressupost per a aquests conceptes. [llegir més]

24/07/2013 - Emprenedoria
Advocat i economista. Economista i advocat. Els meu dia ideal seria aquell que tingués 35 hores. M’apassiona el meu treball i no ser estar-me quiet. JNR és el meu projecte més personal.